Giới thiệu

Xuất phát từ nhu cầu cung ứng dịch vụ nguồn nhân lực cho tất cả các đơn vị trong tỉnh Bắc Giang. Đơn vị Cung ứng lao động Laodongbg đã thành lập và trải qua nhiều những sự cải tiếp, cập nhật để có được chất lượng cung cứng lao động như...

Chuyên:

LAO ĐỘNG NGẮN HẠN

Dịch vụ lao động ngắn hạn tại Bắc Giang. Lao động ngắn hạn cho công ty. đáp ứng các nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng uy tín cao cho khu vực Bắc Giang. 

LAO ĐỘNG DÀI HẠN

Nguồn nhân lực dài hạn, Lao động dài hạn đối với công ty đóng vai trò sống còn trong vận hành và phát triển của các công ty, khu công nghiệp . Trân trọng mang tới dịch vụ cung ứng lao động dài hạn tốt nhất hiện tại

 

 

Đang xử lý...