Nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm không

11/11/2020

Trên thị trường, số lượng lao động làm việc theo mùa vụ không phải ít. Việc đóng bảo hiểm cho những lao động này như thế nào? Có khác so với người làm việc theo hợp đồng có thời hạn? Nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm không?

1 . Chỉ còn 3 trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 03 trường hợp không phải đóng bảo hiểm bắt buộc, cụ thể:

- Người lao động không thuộc các đối tượng dưới đây:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn/ không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;
 • Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Chi tiết tại khoản 1 và khoảm 2 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở nên trong tháng theo khoản 3 điều 85 luật bảo hiểm xã hội 2014;

- Người lao động đang trong thời gian thử việc theo điều 26 bộ luật lao động 10/2012/QH13.

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động. Trong những trường hợp không phải đóng, người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo chế độ phúc  lợi xã hội cho bản thân.

Tham khảo thêm: Làm thời vụ có đóng bảo hiểm không

Nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm không

Nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm không

2 . Nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm không?

Theo quy định Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 tại điều 16 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

“Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói”.

Theo luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại điều 2 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

“1, Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

2, Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến 03 tháng”.

Theo luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại điều 124 quy định về hiệu lực thi hành như sau:

“Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 điều 2 của luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018”.

Như vậy căn cứ theo các quy định trên nếu doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động với lao động thời vụ với thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì doanh nghiệp vẫn không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên đến ngày 01/01/2018 người lao động phải bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội.

Tham khảo thêm: Công ty cung cấp lao động thời vụ tại Bắc Giang

Nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm không tại Bắc Giang

Nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm không tại Bắc Giang

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Hy vọng sẽ giúp được phần nào thắc mắc của các bạn về nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm không.

 

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline:

0936 551 669

Trân trọng cảm ơn và hợp tác.

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...